header object


Onze club "Benjamin" richt zich op jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. De clubochtenden worden 1 x per maand gehouden op zaterdagmorgen, van 9.30 – 11.45u. De ochtenden vinden roulerend plaats in een van de classisgemeenten. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, er wordt veel gezongen, jarigen krijgen een cadeautje en er is tijd voor ontspanning en creativiteit.
1 x per 14 dagen op zaterdagmorgen wordt catechese gegeven in Moerkapelle.

Enkele malen per jaar gaat een predikant of student voor in een aangepaste kerkdienst. Deze worden o.a. aangekondigd in de kerkbodes en op de website van Helpende Handen. Het zijn erediensten van de kerkelijke gemeente. De aanwezigheid van de gehele gemeente wordt daarom zeer op prijs gesteld. Deze diensten bieden ook een goede gelegenheid om (jonge) kinderen voor het eerst mee te nemen naar de kerk.

De data voor het seizoen 2015-2016 zijn:
19 september, Naaldwijk
17 oktober, Den Haag
31 oktober om 15.00 uur, aangepaste kerkdienst Hardinxveld-Giessendam, ds. W.J. Karels
14 november 14.30 uur jaarlijkse zangmiddag met mannenkoor Groot Rotterdam, Bethelkerk Ger.Gem. Rotterdam-Zuidwijk
28 november, Den Haag
19 december 14.00-18.00 uur Kerstviering Benthuizen
23 januari Zoetermeer
20 februari plaats nog niet bekend
19 maart plaats nog niet bekend
23 april plaats nog niet bekend
28 mei plaats nog niet bekend

­