header object


jeugdc01De jeugdcommissie richt zich op de jongeren van de gemeente.jeugdc02

De commissie draagt zorg voor het organiseren van bezinnende en ontspannende activiteiten voor de jongeren van de gemeente. Daarnaast zal de commissie regelmatig verkennen of er mogelijkheden zijn om weer een jeugdclub of jeugdvereniging te starten. De commissie zal zoveel als mogelijk de organisatie van activiteiten aan de jongeren zelf overlaten en daarin een stimulerende en begeleidende rol spelen.

 

Voorbeelden van activiteiten zijn het gemeente-etentje, de kinderochtend, activiteiten als een strandwandeling en de ouderavonden. Mocht u / mochten jullie zelf ideeën voor activiteiten hebben, dan horen wij dat graag!

Jeugdc03kl

 

­