header object

Bethaniëkerk

 

Zondag 21 januari 2018 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 50:

Welke is de vierde bede?
Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen , opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige oorsprong alles goeds zijt , en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen , en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Zondag 21 januari 2018 - 16.00 uur - Ds. H van der Heiden

Tekst: Johannes 1 vers 41-43a:

Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.
En hij leidde hem tot Jezus.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­